Kullanıcı Sözleşmesi

A. GİRİŞ

A.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği’ne ait olan “akt.org.tr” adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden sunulan hizmetler ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, Site’nin aşağıda tanımlanacak olan (Bkz. “B. Tanımlar”) Ziyaretçi ve Üye sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.

A.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Site’ye ziyaret veya üye olma saiklerinden biriyle eriştiği andan itibaren Kullanıcı’nın tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın sahip olacağı Ziyaretçi veya Üye sıfatlarına göre, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.

B. TANIMLAR

B.1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

  • Üye: Derneğe üye olma işlemini gerçekleştirerek üyelik işlemlerini tamamlamak suretiyle hesap oluşturan ve üyeliğin sağladığı her türlü avantajdan faydalanan kişi.

  • Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişi.

  • Ziyaretçi: “akt.org.tr” adresini ziyaret ederek üye sıfatını haiz olmadan sınırlı bir şekilde Site’deki paylaşımları görüntüleyebilen ve yine sınırlı bir şekilde Site’de dolaşım gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi.

  • Kullanıcı: Site’yi ziyaretçi veya üye sıfatları ile çeşitli şekillerde kullanan gerçek veya tüzel kişi (Üye işlemlerinde bulunan Kullanıcı “Üye” sıfatını; Üye işlemlerinde bulunmayan Kullanıcı “Ziyaretçi” sıfatını haiz olur).

C. GENEL ŞARTLAR

C.1. İşbu Sözleşme’nin Site’ye erişimden itibaren ve Site’de gerçekleştirilecek her türlü faaliyetten önce okunması gerekmektedir.

C.2. İşbu Sözleşme’de hüküm altına alınan düzenlemelerin bir kısmının veya tamamının Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Site’de Kullanıcı sıfatına dayalı hiçbir işlem gerçekleştirilemeyecektir.

C.3. Kullanıcı’nın üyelik işlemlerini tamamlamasıyla beraber, İşbu Sözleşme’de hüküm altına alınan şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Daha açık bir ifadeyle, İşbu Sözleşme’de yazılı şartların, üyelik hesabını oluşturan Üye tarafından kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.

C.4. “akt.org.tr” tarafından zaman zaman Site içerisinde Kullanıcı’ya veya içeriğe ilişkin gerçekleştirilebilecek güncellemeler de işbu Sözleşme kapsamındadır. Söz konusu güncellemeler Kullanıcı’ya ayrıca bildirilecektir. Kullanıcı’nın Site’nin kullanımına ve/veya Site’de yer alan imkânlardan yararlanmaya devam etmesi Kullanıcı tarafından bu durumun zımnî olarak onaylanmasına anlamına gelecektir. Kullanıcı’nın aleyhine yapılan değişiklikler için Kullanıcı’dan ayrıca onay alınacaktır.

C.5. “akt.org.tr” tarafından, işbu Sözleşme’de yapılan herhangi bir değişiklik hâlinde, güncel Sözleşme Kullanıcılar’a elektronik posta olarak gönderilecek ve/veya Site üzerinden erişilebilir bir link aracılığıyla yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, Kullanıcılar’a bildirilen yayım tarihini izleyen tarihten itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak, mevcut veya sonraki tüm Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.

C.6. Yenilenmiş Kullanıcı Sözleşmesi’nin varlığı hâlinde, bu sözleşmeyi onaylamayan Kullanıcılar’ın Site üzerindeki kullanımını derhal sona erdirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde, Yenilenmiş Sözleşme, Kullanıcılar’a bildirilen yayım tarihini izleyen tarihten itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak, mevcut veya sonraki tüm Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.

D. KULLANICILAR’IN ORTAK HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

D.1. Kullanıcı, Site’ye geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.

D.2. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi her zaman feshetme hakkına sahiptir. Üyelik işlemini tamamlayan Kullanıcı’nın (Üye) üyelikten çıkması işlemi, Derneğin üyelik silme işlemi (istifa etme, üyeliğin düşmesi veya üyelikten çıkarılma) sonucu son bulacak olup; Üye hesabı silinene kadar işbu Sözleşme ile bağlıdır.

E. ÜYELİK ŞARTLARI

E.1. Ziyaretçi’nin Site içerisinde sunulmuş olan imkânlardan yararlanabilmesi için gereken üyeliğin tamamlanması Kullanıcı’nın Derneğe üye olmasından sonra gerçekleşir.

E.2. Üye işlemlerinin tamamlanabilmesi için, “akt.org.tr” ye verilen elektronik posta adresi bilgisinin ve diğer tüm bilgilerin doğru ve güncel olması gerekir.

F. ÜYELİK SONRASI İŞLEMLER

F.1. Üyelik hesabına giriş için kullanılan parolanın unutulması halinde, Üye, hesap oluşturma aşamasında belirlediği elektronik posta adresine gönderilecek link üzerinden parolasının sıfırlanmasını her zaman talep edebilecektir.

F.2. Üye, her zaman, Site’deki hesabına giriş yaparak profilindeki bilgilerini güncelleyebilecek ve Site’de öngörülen diğer ek verileri profiline ekleyebilecektir.

G. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

G.1. Üye, hesap oluştururken kendisinden talep edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından bizzat kendisi sorumludur.

G.2. Üye, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca kendisi için işlem yapma hakkına sahip olup, işbu Sözleşme’de yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, Site içerisinde yer alan üyelik hesabını kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz, hesap bilgilerini 3. kişilerle paylaşamaz. Bu işlem/ işlemleri gerçekleştiren Üye, fiilinin sonucundan bizzat sorumludur.

G.3. Üye, Site’de kendisine daha iyi hizmet verilebilmesi için, “akt.org.tr” nin kendisine elektronik posta göndermesine onay vermeye veya elektronik posta gönderimini reddetmeye yetkilidir.

G.4. Bildirimler için gönderilecek elektronik postalar üye tarafından reddedilebilir.

G.5. Üye, Site üzerinden yapmış olduğu her türlü paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, Kanunlar’a ve hukuka aykırı paylaşımlarda bulunamaz. Bu yöndeki paylaşımlardan bizzat kendisi sorumlu olacaktır.

G.6. Üye, her zaman üye hesabının silinmesi hakkına sahiptir. Üye hesabının silinmesini isteyen Üye, dernek üyesi olmak suretiyle Site’ye üye olmuşsa bu hâlde Dernek Üyeliği’nin silinmesi ile hesabını silebilir.

H. AKT.ORG.TR’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

H.1. “akt.org.tr” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.

H.2. “akt.org.tr” Site üzerinden sunulan hizmetin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni göstermekle sınırlı olup, “akt.org.tr” nin bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

H.3. “akt.org.tr” Üyeler’ine üyeliğin işlenmesi, yönetilmesi ve Üyeler’e daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla elektronik postalar gönderebilecektir.

H.4. “akt.org.tr” Üye’nin üyeliğinin kaldırılması talebini mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirecektir. Üyeliğin kaldırılması işlemi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 30224 sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında hesabın silinmesiyle sağlanacaktır.

H.5. “akt.org.tr”, Üye’nin sahip olduğu hakların kullanımı için mümkün olan en kısa sürede gerekli tüm işlemleri yapacaktır.

H.6. “akt.org.tr”, ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hâle dönüştürebilme hakkını saklı tutar.

H.7. Üye’nin kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde “akt.org.tr” tek taraflı olarak Üye’nin Site içerisindeki üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. “akt.org.tr” kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve bunlarla sınırla kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, hem Site hem de Üyeler yönünden üyeliğin kaldırılması, askıya alınması veya yorumların silinmesi gibi her türlü gerekli önlemi/önlemleri alma hakkına sahiptir. Belirtmek gerekir ki, “akt.org.tr”, gerektiğinde söz konusu Üye/Üyeler’i bir daha üye olamayacak şekilde Site’den uzaklaştırabilecektir.

H.8. “akt.org.tr” nin üyelik için verilen bilgilerin işbu Sözleşme’de belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye’nin bu şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, “akt.org.tr” nin üyeliği silme hakkı saklıdır.

H.9. “akt.org.tr”, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep edilen tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir.

H.10. Üyeler’in kişisel verilerinin paylaşımları aşağıda gösterilen amaçlarla ve aşağıda gösterilen usul ile Kanun’a uygun olarak gerçekleştirilecektir. Şöyle ki:

  • Üye’lerin kişisel verileri sektörü ilgilendiren konularda girişimlerde bulunulması, mesleki fayda ve birliğin temininin sağlanması, mesleki saygınlık ve yeterlilik standartlarına uyum sağlanabilmesi, üyelerin faydalanması ve katılımı amacıyla konferans ve seminer gibi etkinliklerin bildirilmesi, Derneğin amacının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenecek ve Site üzerinden 3. kişiler’in erişimine açık hâle getirilecektir. Bu bağlamda Üye gerçek kişinin elektronik posta adresine, Üye tüzel kişinin ticaret unvanına, kurumsal elekronik posta adresi ile posta adresine ve iletişim numarasına, Üye tüzel kişinin kurumsal elektronik posta adresi olmadığı veya buna erişilemediği taktirde Üye tüzel kişinin temsilcisinin kişisel elektronik posta adresine Site’de yer verilecektir.

  • Bununla beraber, Dernek Tüzüğünde açıklanan “Amaç” başlığını taşıyan 2. madde ve “Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi” başlığını taşıyan 3. madde doğrultusunda Üye’lerimizin mesleki alandaki aktif ve dinamik sürece ayak uydurabilmeleri, kamu nezdinde sektörü temsil edebilmeleri, kendi çalışma alanlarında ulusal ve uluslararası standartları yakalayabilmeleri, Derneğin amacı, vizyonu ve misyonuna uygun amaçlarla -özellikle Sektör’de işbirliği ve yardımlaşmanın sağlanabilmesi amaçlarıyla- gerekli görülen etkinliklere katılabilmeleri ve/veya bu etkinlikleri düzenleyebilmeleri için Üye’lerin kişisel verileri iş ortakları ve Sektör’de faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilerle paylaşılacaktır. Söz konusu kişisel verilerin aktarımı tamamen yasal sınırlar içerisinde ve meşru sebepler doğrultusunda gerçekleştirilecek Üye gerçek kişinin elektronik posta adresi; Üye tüzel kişinin ticaret unvanı, kurumsal elekronik posta adresi ile posta adresi ve iletişim numarası; Üye tüzel kişinin kurumsal elektronik posta adresi olmadığı ve/veya buna erişilemediği taktirde Üye tüzel kişinin temsilcisinin kişisel elektronik posta adresi ile sınırlı olup; aktarılan kişisel veriler, Kanun’un 7. maddesi uyarınca yasal olarak öngörülen süreler ve işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza edeceklerdir. Belirtilen süreler geçince Taraflar kişisel verileri re’sen veya ilgili Üye’nin talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanacaklardır.

  • Derneğin amacının gerçekleştirilmesi ve Üyeler’e daha iyi hizmet sunulmasını amaçlayan böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez. (Detaylı Bilgi için bkz.: KVKK Aydınlatma Metni)

I. SORUMSUZLUK

I.1. “akt.org.tr”, Yer Sağlayıcı sıfatı doğrultusunda yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu kapsamda, “akt.org.tr” nin sorumluluğu, kendisine iletilecek olası bildirimler doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, sair mevzuatlara uygun olarak gerekli tedbirlerin alınması ile sınırlıdır.

I.2. “akt.org.tr”, Üyeler arasında gerçekleşecek olan görüşmeler dâhil ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim/etkileşim faaliyetine dâhil olamayacağı gibi bu iletişimden kaynaklanan problemlerin, zararların ve başkaca taleplerin muhatabı olmayacaktır.

I.3. “akt.org.tr” yürürlükteki Kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Site kullanımı kapsamında Üyeler’in ihmal ve/veya davranışlarıyla bağlı değildir.

I.4. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler “akt.org.tr”nin sorumluluğu dışında olup; Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.

I.5. Üyelik oluşturma esnasında belirlenmiş olan bilgilerin Üye tarafından alenileştirilmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan “akt.org.tr” sorumlu tutulmayacaktır.

I.6. “akt.org.tr” doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedeniyle iş bu Sözleşme’den doğan sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden ve/veya geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır.

J. MUHTELİF HÜKÜMLER

J.1. “akt.org.tr” tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Site üzerinden erişilebilecek olan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (KVKK Aydınlatma Metni) ve Çerez Politikası Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi, Site’de dolaşım gerçekleştirmeden önce KVKK Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

J.2. “akt.org.tr” tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Üyeler’e ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Site üzerinden erişilebilecek olan KVKK Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendilerine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Üyeler, Site üzerinde yer alan KVKK Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmıştır.

J.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

J.4. İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, Sözleşme’nin yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.

J.5. Üyeler, Blog kullanımına yönelik veya işbu Sözleşme doğrultusunda ilgili tüm sorular ve bildirimler için akt@akt.org.tradresine elektronik posta göndererek bize ulaşabilecektir.

ÜYE GİRİŞİ

ÇOK YAKINDA

AKT – 2019 Yıllık Başarı Ödülleri Töreni

AKT 2019 yıllık Başarı Ödülleri Töreni Türkiye’nin öncü ağır kaldırma ve ağır taşımacılık sektörünün profesyonellerini  bir araya getiriyor.
Sektörün, yapılan işlerin ve firmaların değerinin ortaya çıkabilmesi için İlk defa 2019 yılında verilmesi planlanan AKT 2019 yıllık Başarı Ödülleri bundan sonra her yıl düzenli olarak organize edilecek. Amaç İstanbul’da düzenlenecek Ödül Töreni’nin son kullanıcılar, ağır taşıma ve kaldırma sektörünün üyeleri için Türkiye’nin en prestijli etkinliği haline getirilmesidir.
Sektörün bir araya gelmesi ve yapılan güzel işlerin paylaşılması için gerçekleştirilecek olan ‘AKT Başarı Ödülleri Töreni’ etkinliğinin, sektörümüz değeri ve kalitesinin artmasına katkıda bulunacağını düşünüyoruz.
2019 yılında İstanbul’da birincisi düzenlenecek olan ödül töreninde 2018 yılı projeleri çeşitli kriterlere göre ödül alacak.
Sektöre hizmet veren ve bu konuda uzmanlaşmış seçkin bir jüriden oluşan değerlendirme kurulunun vereceği oylar ile finalistler arasında kalan projelerden birinci seçilecek.
Ağır taşıma ve ağır nakliyat firmalarının profesyonellerinin dışında, bu sektörün hizmet verdiği inşaat, enerji sanayi kuruluşlarının yöneticileri, mal, hizmet tedarikçileri, akademisyen ve ilgili kamu kuruluşlarından da katılımcıların yer alacağı gala gecesinde sektörümüzün bütün bileşenleri bir araya gelmiş olacak.
Bu prestijli ödülü alabilmek için katılım formlarınızı AKT’den gecikmeden talep ediniz.

Ödül Kriterleri

1) Kombine projeler
2) Taşıma
    – 120 ton gross ağırlık altı
    – 120 ton gross ağırlık üstü
3) Kaldırma 
   – 120 ton altı teleskopik ve kırmalı kaldırma
   – 120 ton üstü teleskopik ve kırmalı kaldırma
   – Lattice bom
4) Güvenlik
5) Inovasyon ödülü ( Üretici – Taşıma / kaldırma )
6) Inovasyon ödülü ( Son kullanıcı – Taşıma / kaldırma )
7) SPMT
8) Jüri Özel ödülü (Sektöre Katkılar)