HAKKIMIZDA

AKT’nin vizyonu, ulusal ve uluslararası platformda, tüm üyelerini temsil edebilen, haklarını koruyabilen, sektörle ilgili gelişim ve  rejimlerde gündem belirleyici ve söz sahibi  olabilen ve sektördeki örnek bir sektörel sivil toplum örgütüdür.

Derneğimizin misyonu, Türkiye’de ki ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği hizmetlerini bir bütün olarak geliştirmektir.

Derneğimizin vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek amacıyla belirlediğimiz en önemli stratejilerden biri de üyelerimizin karşılaştığı sorunları belirli platformlara taşımak, sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirdiğimiz önerilerimizi ilgili kurum ve kuruluşları ile paylaşmak ve sektörümüzün AB’ne uyum süreci içinde gelişmesine katkıda bulunmaktır.

AKT’nin amacı

1- Sektörü bir bütün olarak geliştirmek,

2- Sektörün genel sorunlarına çare bulmak,

 3-Üyeler arası sosyal ve ekonomik işbirliğini sağlamak ve kuvvetlendirmek,

 4-Sektörle güncel haberleri derneğin yayın organı olan AKT web sitesi ile üyelerine ve sektöre duyurmak,

 5- Sektörle ilgili güncel sorunlar ve çözümleri hakkında üyeleri bilgilendirmek, seminer ve toplantılar düzenlemek,

 Dernek amacına ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar ;

 1. Üyeler arasında iletişim sağlayarak, sektörde oluşan teknik ve ekonomik gelişmelerden tüm dernek üyelerinin bilgilendirilmesini sağlar.
 2. İlgili diğer kuruluşlarla koordinasyonu ve iletişimi sağlar.
 3. Dernek üyelerinin mensubu bulundukları kuruluşların ticari ve ekonomik gereksinmeleri konusunda inceleme, araştırma ve benzeri çalışmalar yapar ya da yaptırır ve bilgilendirir.
 4. Dernek üyelerinin mensubu bulunduğu kuruluşların tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla, yurtiçi ve yurt dışı kuruluşlarla, kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre izin alınmak koşuluyla, işbirliği ve haberleşme içinde bulunarak, sektörün gelişmesine yardımcı olur.
 5. Dernek amaçları ile ilgili kanun, kararname, tüzük, tebliğ, plan ve program konularında, Dernek görüş ve dileklerini ilgililere duyurur.

 Devletle olan ilişkilerimiz daha çok Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yoğunlaşmıştır.

Avrupa’da ESTA ( www.estaeurope.eu)  üyesidir.

AKT, diğer birçok sivil toplum örgütleriyle lobi faaliyetlerini etkin biçimde yerine getirmekte, sektörün ve üyelerinin menfaatlerini korumaktadır.

MİSYON & VİZYON

VİZYON

Türkiye Ağır Yük Taşıma ve Kaldırma Sektörü ’nü AKT çatısı altında toplayıp güç birliği sağlamak ve küresel pazarda söz sahibi olacak potansiyele taşımak

MİSYON

Güç birliği ile; ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği hizmetlerini Türkiye’de ve uluslararası alanda geliştirmek, sektörel sorunlara karşı etkili çözümler üretmek, sektörü kamuda temsil etmek, fayda sağlamak ve üyelerimizin hak ettikleri itibarı elde edebilmeleri için çalışmaktır.

DEĞERLERİMİZ

 • İnsana, Topluma ve Doğaya Saygı
 • Dürüstlük, Şeffaflık, Tarafsızlık ve Güvenilirlik
 • Etkinlik, Verimlilik ve Dinamiklik
 • Öncü, Yönlendirici
 • Yenilikçilik ve Sürekli İyileştirme
 • Gönüllülük
 • Sorumluluk Bilinci

ASİL ÜYELERİMİZİN

FAALİYET ALANLARI

Derneğimizin faaliyet alanı; Lojistik sektöründe
• Ağır yük yükleme,
• Taşıma,
• Boşaltma
• Yerleştirme (montaj – demontaj)

HİZMET VERDİĞİ SEKTÖRLER

• Yenilenebilir enerji,
• Nükleer enerji,
• Petro kimya, Petrol, Gaz,
• İnşaat alt yapı
• Liman – Tersane
• Off Shore

FAALİYET GÖSTERDİKLERİ BÖLGELER

 • Türkiye
 • Orta Doğu Ülkeleri
 • Kuzey Afrika Ülkeleri
 • Hazar Denizi Ülkeleri
 • Yakın Asya Ülkeleri
 • Yakın Avrupa Ülkeleri

DEĞER ÜRETEN EKİPMANLAR

Kullandığımız araçlar:
• Kamyon üstü vinçler,
• Manlift – Forklift
• Lowbet Trailer
• Hidrolik Trailer
• SPMT Trailer
• Ağır Çekiciler

SEKTÖRÜN ÖNEMİ

 • Üye firmalarımız lojistik sektörünün en riskli ve standart dışı işlerini yapmaktadır.
 • Yapılan işlerin temeli mühendislik çözümlerine dayanır.
 • Hizmet ihracatının giderek arttığı bu dönemde, hizmet ihracatı yapılan en yoğun sektörlerden biridir.
 • Yatırımların ve iş hacminin büyük olması, ülke ekonomisine çok yüksek değer katmaktadır.
 • Hizmet ihracatının giderek arttığı bu dönemde, hizmet ihracatı yapılan en yoğun sektörlerden biridir.

İŞ ORTAKLARIMIZ

 • Ağır Yük Kaldırma ve Taşıma makine üreticileri
 • Tedarik firmaları
 • Servis-bakım hizmeti sağlayan firmalar,
 • Sektörel eğitim kurumları
 • Yan Sanayi üreticileri

DERNEK FAALİYETLERİMİZ

 • Komisyon Çalışmaları
 • Yurtiçi Teşkilatlanma Çalışmaları
 • Üye İlişkileri
 • Sektör Kurulları
 • Uluslararası Faaliyetler
 • Araştırma ve Yayınlar
 • Proje ve Destek Çalışmaları
 • Hukuk ve Mevzuat Çalışmaları
 • Kurumsal İlişkiler
 • Sosyal Çalışmalar
 • Eğitim ve Kültür Çalışmaları
 • Ödüller ve Yarışmalar
 • Ulusal ve Uluslararası Konferanslar
 • Ödüller ve Yarışmalar
 • Ulusal ve Uluslararası Konferanslar
 • Sektörel Fuarlar
 • Periyodik Toplantılar
 • Haksız Rekabetin Önlenmesi ile ilgili çalışmalar
 • Sektör firmalarının gelişimine destek verilmesi
 • Ulusal ve Uluslarası paydaşlar ile iletişim
 • Bürokrasi’de Temsil
 • Sektörel inovasyon trendinin takibi
 • Ekonomik Değerlendirmeler
 • Sektörün personel ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar
 • Üreticiler ile işbirliği
 • Sektörel datanın oluşmasının sağlanması
 • Akademisyenler ile işbirliği
 • Sektörel geziler düzenlenmesi
 • Kullanılan ekipmanların bakım ve onarım sorununa yönelik çözüm çalışmaları
 • Garaj sorununa yönelik çözüm çalışmaları
 • Sektörel İstatistik ve bilgi bankalarının oluşturulmasına yönelik çalışmaları
 • Derneğin Kamu nezdinde temsili için kurum ve kuruluşlara üyeliklerin gerçekleştirilmesi
 • Yurtdışı temsil ve işbirliği için uluslarlarası kuruluşlara üyeliklerin gerçekleştirilmesi
 • Sektörün hukuk ve sigorta konularındaki sorunlarına çözüm sağlanması
 • Sektörel kalite standartlarının yükseltilmesi

ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE KATKILARIMIZ

Ülke ekonomisinin güçlü olması, sektörel birlikteliklere bağlıdır. Üyelerimiz Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunmaktadır. Sektörümüzün iş hacmi milyar dolarlarla ifade edilmektedir.
Üyelerimiz gerçekleştirdiği projeler ile ihracat oranının yükselmesine katkıda bulunur.

DERNEĞİMİZ ULUSLARARASI ÜYELİKLERİ

Derneğimiz,
European Association of Abnormal Road Transport and Mobile Cranes Rental Industry (ESTA) üyesidir.

ÜYE GİRİŞİ

ÇOK YAKINDA

AKT – 2019 Yıllık Başarı Ödülleri Töreni

AKT 2019 yıllık Başarı Ödülleri Töreni Türkiye’nin öncü ağır kaldırma ve ağır taşımacılık sektörünün profesyonellerini  bir araya getiriyor.
Sektörün, yapılan işlerin ve firmaların değerinin ortaya çıkabilmesi için İlk defa 2019 yılında verilmesi planlanan AKT 2019 yıllık Başarı Ödülleri bundan sonra her yıl düzenli olarak organize edilecek. Amaç İstanbul’da düzenlenecek Ödül Töreni’nin son kullanıcılar, ağır taşıma ve kaldırma sektörünün üyeleri için Türkiye’nin en prestijli etkinliği haline getirilmesidir.
Sektörün bir araya gelmesi ve yapılan güzel işlerin paylaşılması için gerçekleştirilecek olan ‘AKT Başarı Ödülleri Töreni’ etkinliğinin, sektörümüz değeri ve kalitesinin artmasına katkıda bulunacağını düşünüyoruz.
2019 yılında İstanbul’da birincisi düzenlenecek olan ödül töreninde 2018 yılı projeleri çeşitli kriterlere göre ödül alacak.
Sektöre hizmet veren ve bu konuda uzmanlaşmış seçkin bir jüriden oluşan değerlendirme kurulunun vereceği oylar ile finalistler arasında kalan projelerden birinci seçilecek.
Ağır taşıma ve ağır nakliyat firmalarının profesyonellerinin dışında, bu sektörün hizmet verdiği inşaat, enerji sanayi kuruluşlarının yöneticileri, mal, hizmet tedarikçileri, akademisyen ve ilgili kamu kuruluşlarından da katılımcıların yer alacağı gala gecesinde sektörümüzün bütün bileşenleri bir araya gelmiş olacak.
Bu prestijli ödülü alabilmek için katılım formlarınızı AKT’den gecikmeden talep ediniz.

Ödül Kriterleri

1) Kombine projeler
2) Taşıma
    – 120 ton gross ağırlık altı
    – 120 ton gross ağırlık üstü
3) Kaldırma 
   – 120 ton altı teleskopik ve kırmalı kaldırma
   – 120 ton üstü teleskopik ve kırmalı kaldırma
   – Lattice bom
4) Güvenlik
5) Inovasyon ödülü ( Üretici – Taşıma / kaldırma )
6) Inovasyon ödülü ( Son kullanıcı – Taşıma / kaldırma )
7) SPMT
8) Jüri Özel ödülü (Sektöre Katkılar)